A szolgáltatás és Általános Szerződési Feltételek Portré Csomag Esetén
A megegyezett időpontban és helyszínen készült képek nyers változatát a fotózástól számított 3 napon belül elküldöm, le nem tölthető, vízjellel (logóval) ellátott verzióban kiválasztásra. A megegyezett darabszámú kiválasztott képet a választott csomag alapján kiválasztástól számított 5 napon belül megszerkesztett, retusált állapotban elküldöm a megrendelőnek. Nyers, utómunka nélküli képet semmi esetben sem adok át. A képeket digitális formában adom át JPG formátumban, nagy méretben, vízjel nélkül.
A képeket feldolgozva, retusálva fogja megkapni a megrendelő. A retusálás alapvetően a bőrhibák javítását jelenti. Ami az archoz tartozik, pl. anyajegy, szeplő, ránc, maradandó sérülés, azok a megrendelőhöz tartoznak, ezért azokat nem tüntetem el. Javítani fogom az apró bőrhibákat, piros foltokat, pattanásokat, etc. A retusálásba nem tartozik bele a háttér cseréje, átszínezése, ruha, hajszín, szemszín módosítása, az alak megváltoztatása, vékonyabbra „igazítása”.
Szerzői jog és felhasználási jog
A szerzői jog a szolgáltató elidegeníthetetlen joga, ezt átruházni, eladni, lemondani róla nem lehet (1999. évi LXXVI. törvény). Ezért jogilag a Megrendelő a fotózáson készült képekre a fotózás ellenértékének kifizetése után felhasználási jogot szerez. A szolgáltató az elkészült képeket az Általános szerződési feltételek szerint felhasználhatja saját vállalkozáshoz, marketing célra. Így az elkészült feldolgozott, retusált és nyers képeket a saját számítógépemen megőrzőm. Fenntartom a jogot arra, hogy saját felületeimen marketing célra, referenciaként felhasználjam a megrendelőről készült képeket. Ezek a felületek elsősorban, de nem kizárólag: Saját weboldal, Instagram oldal.
A megrendelő az elkészült képeket korlátlanul használhatja magáncélra (pl. önéletrajz, közösségi oldalak profilképe, stb.), illetve saját vállalkozásban marketing célra (honlapon, közösségi médiában, arculati elemekben, hirdetésekben, stb.).
A képeket csakis kizárólag a Fotográfus által elküldött verzióban használhatja. A képek bármely formában történő módosítása (színek szerkesztése, effektus rá helyezése, etc.) megsérti a szerzői jogokat és a szerződést.
A szerzői jogi törvény szerint a szolgáltatót megilleti a neve feltüntetésének joga a mű mellett.​​​​​​​
The Service and General Terms and Conditions in case of Portrait Packages
The raw version of the images taken at the agreed time and location will be sent within 3 days of the shoot, in a non-downloadable version with a watermark (logo) for selection. The agreed number of selected images will be sent to the customer in retouched and edited condition within 5 days of selection based on the package chosen. I will deliver in no case a raw, unfinished image, I will deliver the images in digital format in JPG format, large size, without a watermark.
The images will be sent to the customer processed and retouched. Retouching basically means the correction of skin defects. What belongs to the face, e.g. birthmarks, freckles, wrinkles, permanent damage, belongs to the client, therefore I do not remove them. I will correct minor skin imperfections, red spots, acne, etc. Retouching does not include changing the background, tinting, changing the clothing, hair color, eye color, changing shape, or "thinning".
Copyright and right of use
The copyright is the inalienable right of the service provider, it cannot be transferred, sold or waived (Act LXXVI of 1999). Therefore, the Customer legally acquires the right to use the images taken during the photo shoot after payment of the fee for the photo shoot. The service provider may use the images for her own business and marketing purposes in accordance with the General Terms and Conditions. Thus, I keep the processed, retouched, and raw images on my own computer. I reserve the right to use the images of the customer for marketing purposes on my own websites, as a reference.
The client may use the images for private purposes (e.g. CV, social media profile, etc.) and for marketing purposes (website, social media, branding, advertising, etc.) in his/her own business.
The client can only use the images in the version sent by the Photographer. Any modification of the images in any form (editing colors, adding effects, etc.) is a violation of copyright and the contract.
According to copyright law, the service provider has the right to indicate her name next to the work, the client so must indicate the photographer when publishing any images.​​​​​​​
Back to Top